UBND tỉnh vừa ký quyết định cho phép sử dụng địa danh Si Ma Cai để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Mận Tả Van Si Ma Cai” từ tháng 5/2017.

Theo quyết định của UBND tỉnh, Hội Nông dân huyện Si Ma Cai được sử dụng địa danh Si Ma Cai để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể mận Tả Van. Hội Nông dân huyện Si Ma Cai có trách nhiệm xây dựng các quy định và tổ chức quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể đảm bảo theo pháp luật hiện hành.

Nhãn hiệu tập thể mận Tả Van Si Ma Cai.

Mận Tả Van là sản phẩm đặc hữu tại Si Ma Cai, khi chín có màu đỏ, phớt phấn trắng, bên trong đỏ rực, vị thơm, giòn và ngọt lẫn với vị chua nhẹ tự nhiên.

Huyện Si Ma Cai hiện có khoảng 35 ha mận cho thu hoạch, năng suất hơn 4 tấn/ha, chủ yếu tại các xã: Lùng Sui, Mản Thẩn, Sín Chéng, Quan Thần Sán… Đây là loại mận có giá trị kinh tế cao, khi vào mùa giá bán từ 40.000 - 50.000 đồng/kg.

Mận Tả Van Si Ma Cai.

Từ mùa mận năm nay, người dân có thể đăng ký và làm các thủ tục với Hội Nông dân huyện để sử dụng nhãn hiệu tập thể mận Tả Van theo quy định.