Chính công tác chọn giống, chăm sóc cùng kỹ thuật thu hoạch và chế biến đã giúp thuốc lào Tiên Lãng khác biệt những loại thuốc lào khác.

Nông dân tại vùng có tập quán canh tác lâu đời, tự chọn giống đến chọn đất trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến. Họ sử dụng giống có chất lượng thuốc ngon đó là giống Ré đen, giống Báng, giống Có Tai và giống Lá Chống.

Chọn cây mẹ để làm giống cho năm sau là những cây ở đầu luống phía Nam (hướng gió chính).

Chọn chân đất trồng thuốc phải có “độ phì” dinh dưỡng cao, làm đất nhỏ mịn nhưng luôn giữ ẩm độ đất 70 - 75%. Ứng dụng kỹ thuật diệt chồi (nên mới có câu “một cây chỉ để ba cành”).

Ảnh: Ngọc Viên Nguyễn.
Ảnh: Ngọc Viên Nguyễn.

Kỹ thuật bón phân (nhất là kali) và phòng trừ dịch bệnh tổng hợp để có năng suất cao chất lượng thuốc sợi ngon.

Đặc biệt kỹ thuật thu hoạch chế biến từ chọn ngày thu hoạch, đến ủ lên men, dãi sương và dùng chum, vại sành, lá chuối bảo quản là cả một nghệ thuật với những bí quyết và kỹ năng truyền thống lâu đời tạo nên sản phẩm đặc sản chỉ có ở địa phương này.