Thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học “Khảo nghiệm và xây dựng mô hình sản xuất khoai tây KT5 tại tỉnh Lào Cai”, năm 2018, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai mô hình trồng khảo nghiệm giống khoai tây KT5 trong vụ Đông xuân và Xuân hè.


Mô hình được thực hiện tại 3 huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Mường Khương với diện tích gần 7 ha, có 35 hộ dân tham gia. Thời gian trồng từ tháng 10/2018 đến tháng 2/2019 (vụ Đông xuân) đối với diện tích ruộng 2 vụ lúa; từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2019 (vụ Xuân hè) đối với diện tích ruộng 1 vụ lúa.

Tham gia mô hình, các hộ dân được hỗ trợ 100% giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Trong quá trình khảo nghiệm, cán bộ kỹ thuật của Trung Khuyến nông tỉnh trực tiếp thực hiện, theo dõi nhằm đánh giá chính xác đặc điểm sinh trưởng, năng suất, chất lượng giống đưa vào khảo nghiệm.

Theo kết quả khảo nghiệm tại một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng cho thấy, giống khoai tây KT5 có năng suất trung bình đạt từ 26 - 30 tấn/ha, trừ chi phí, thu nhập đạt trên 96 triệu đồng/ha, cao hơn 35 triệu đồng so với giống đối chứng Solara. Giống KT5 phù hợp đưa vào trong sản xuất vụ Đông tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng và có triển vọng tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai.

Hiện, giống khoai tây KT5 sinh trưởng, phát triển tốt, đang hình thành củ, các hộ dân đã bón thúc và vun gốc cho cây. Mô hình trồng khảo nghiệm giống khoai tây KT5 tại Lào Cai thành công sẽ bổ sung giống mới vào cơ cấu giống cây trồng vụ Đông trên diện tích đất tăng vụ ở các các địa phương trong tỉnh.