Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm gìn giữ, tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên của đồi Cát Bay Mũi Né góp phần phát triển du lịch Bình Thuận”, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 2/12/2016 với đơn vị chủ trì thực hiện là Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế, chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Lê Văn Thăng.

Vừa qua, Viện Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Huế phối hợp với Sở KH&CN tổ chức Hội thảo khoa học “Các yếu tố ảnh hưởng, tác động đến Đồi Cát Bay Mũi Né”. Chủ trì Hội thảo: Ông Văn Công Thới - Giám đốc của Sở KH&CN; Ông Hồ Đắc Thái Hoàng - Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Huế; Ông Lê Văn Thăng - Chủ nhiệm đề tài.

Tham dự Hội thảo có trên 50 đại biểu gồm đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Trường ĐH Phan Thiết, khoa du lịch trường Cao đẳng Cộng đồng, khoa du lịch trường Cao đẳng Nghề, Hiệp hội du lịch; Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch, Phòng quản lý khoa học - Sở KH&CN Bình Thuận...

Tại hội thảo, đại diện cho cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài PGS.TS Lê Văn Thăng đã trình bày và phân tích các giá trị, tiềm năng của Đồi Cát Bay cũng như thực trạng tổ chức quản lý, khai thác hoạt động du lịch. Từ đó, đề xuất hướng nghiên cứu và các giải pháp giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của đồi Cát Bay Mũi Né trong bối cảnh hiện nay. Chủ nhiệm đề tài cũng đã báo cáo sơ bộ các kết quả đạt được trong quá trình nghiên cứu. Và cũng thông qua hội thảo, các đại biểu tham dự đại diện các Sở ngành liên quan đã có những đóng góp ý kiến thiết thực để đơn vị chủ trì đề tài tiếp thu và hoàn thiện bộ giải pháp gìn giữ, tôn tạo và phát huy vẻ đẹp tự nhiên của đồi Cát Bay Mũi Né.