Để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) tại địa phương, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế, Sở KH&CN Lào Cai đề nghị Bộ KH&CN quan tâm ưu tiên tỉnh tham gia thực hiện các chương trình KH&CN của bộ giai đoạn 2016-2020.

Thạc sỹ Phạm Thị Hồng Loan - Giám đốc Sở KH&CN Lào Cai - cho biết trong giai đoạn 2014-2016, sở đã chỉ đạo triển khai 42 đề tài khoa học cấp tỉnh, 27 dự án, phương án thuộc chính sách khuyến khích ứng dụng KH&CN, 5 dự án thuộc chương trình Nông thôn - Miền núi. Các đề tài, dự án được triển khai đúng tiến độ, nội dung được phê duyệt. Nội dung các đề tài, dự án gắn liền với định hướng phát triển của tỉnh.

Các sản phẩm của Lào Cai được giới thiệu tại hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam 2017. Ảnh: Thu Trà

Cụ thể, có 31 dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung nghiên cứu chọn tạo và phát triển các giống lúa, ngô chất lượng cao, phát triển tổ hợp lai 2 dòng mới có khả năng kháng bệnh bạc lá lúa, góp phần tăng năng suất, chất lượng hạt giống lúa lai; phục tráng và phát triển giống nếp cẩm Bát Xát, giống ngô nếp tím trên địa bàn Lào Cai, góp phần bảo tồn, phát triển nguồn gene cây trồng bản địa. Lào Cai cũng xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa cho các loại cây rau như khoai môn, bí xanh; nghiên cứu xây dựng mô hình nhân giống các cây dược liệu như cây tam thất tại các huyện, phát triển cây lâm nghiệp như các cây đặc sản rừng, cây xoan đào, cây chè shan tím; xây dựng quy trình nhân giống, phát triển vùng cây ăn quả như cây bưởi, cây táo...

Riêng với chương trình Nông thôn - Miền núi, trong giai đoạn 2004-2015, Lào Cai đã triển khai 11 dự án, trong đó có 9 dự án do trung ương quản lý và 2 dự án trung ương uỷ quyền cho địa phương quản lý.

Các dự án đã đạt mục tiêu, nội dung của chương trình; xây dựng được nhiều mô hình ứng dụng các công nghệ như nhân giống khoai tây, mô hình mới về sản xuất hoa công nghiệp, mô hình rau các loại theo tiêu chuẩn VietGAP, mô hình trang trại chăn nuôi lợn ngoại tập trung... giúp địa phương chủ động sản xuất giống cây trồng, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao nhằm tăng năng suất, thu nhập trên một đơn vị diện tích. Tỉnh cũng phát triển các sản phẩm có lợi thế như giống cam V2, chè ô long, trồng cây keo để lấy gỗ...

Theo bà Loan, các dự án thuộc chương trình Nông thôn - Miền núi tại Lào Cai trong thời gian qua đã đạt được những mục tiêu, nội dung và tiến độ đặt ra. Sản phẩm trong các dự án đều có triển vọng tốt, hứa hẹn khả năng mở rộng cao, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Các dự án được triển khai đều tập trung vào những hướng ưu tiên trọng điểm của tỉnh, những vùng có điều kiện kinh tế tương đối khó khăn.

Để đẩy mạnh hoạt động KH&CN tại địa phương, Sở KH&CN Lào Cai đề nghị Bộ KH&CN ưu tiên tỉnh tham gia thực hiện các chương trình KH&CN của bộ trong giai đoạn 2016-2020, trong đó có chương trình Nông thôn - Miền núi, chương trình Phát triển tài sản trí tuệ, chương trình Tây Bắc...