Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ các đề tài KH&CN trong năm 2019, mới đây, Sở KH&CN Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu nhân giống, trồng thâm canh và chế biến Măng Bát Độ tại huyện Hữu Lũng”

Đề tàido Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện, TS Nguyễn Bá Triệu làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài được thực hiện trong 3 năm (từ năm 2018 - 2021).


Tại buổi kiểm tra nhóm nghiên cứu đã báo cáo tóm tắt nội dung các công việc đã thực hiện gồm: Điều tra, đánh giá thực trạng gây trồng, sơ chế, bảo quản và tình hình tiêu thụ sản phẩm Măng tre Bát độ tại huyện Hữu Lũng; Bố trí, theo dõi các thí nghiệm hoàn thiện quy trình trồng thâm canh Măng Bát độ; Nghiên cứu xây dựng các mô hình thâm canh và mô hình trồng mới Măng Bát độ.

Sau khi nghe báo cáo nội dung các công việc đã thực hiện, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế một số thí nghiệm và mô hình của đề tài tại các xã Minh Sơn, Tân Lập, huyện Hữu Lũng như: Thí nghiệm các biện pháp tạo Măng; Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng số cây để lại đến năng suất Măng; Mô hình chăm sóc thâm canh Măng Bát độ; Mô hình trồng mới thâm canh Măng Bát độ.

Kết quả kiểm tra cho thấy, đề tài đã triển khai đúng các nội dung theo tiến độ đề ra. Các thí nghiệm được bố trí đúng phương pháp nghiên cứu. Tại thời điểm kiểm tra, mô hình trồng mới Măng Bát độ sau trồng khoảng 30 - 45 ngày, cây đã tỏa lá, một số cây đã xuất hiện chồi Măng đường kính khoảng 1cm, đang được theo dõi và đánh giá tình hình sinh trưởng phát triển của cây. Mô hình chăm sóc thâm canh Măng Bát độ bắt đầu cho thu hoạch Măng, một số cây cho thu hoạch đợt đầu khoảng 05 Măng/gốc, trọng lượng trung bình 1,7 kg/Măng, mô hình đang tiếp tục được chăm sóc và theo dõi năng suất của các đợt thu hoạch tiếp theo.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và ý kiến trao đổi thảo luận của các thành viên, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả triển khai của đề tài và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trong thí nghiệm và năng suất của cây trong mô hình, đồng thời thực hiện tốt các nội dung của đề tài theo quy định.