Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đến các tổ chức, cá nhân có cơ sở vật chất, nguồn lực phù hợp để tiếp tục nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của 02 đề tài KHCN do Trường Đại học Y Dược Huế chủ trì thực hiện đã được nghiệm thu.

.

I. Thông tin kết quả đề tài

1. Đề tài: Nghiên cứu hàm lượng, chất lượng, tác dụng dược lý và xây dựng quy trình sản xuất glucomannan trong củ Nưa - Amorphophallus sp. (họ Ráy - Araceae) trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Sản phẩm chính:

+ Bột Glucomannan đạt tiêu chuẩn cơ sở.

+ Quy trình sản xuất bột Glucomanan ở quy mô 10 kg củ/mẻ.

2. Đề tài: Nghiên cứu quy trình bào chế và đánh giá tác dụng dược lý-lâm sàng của bột Glucomannan được chiết xuất từ loài nưa Amorphophallus paeoniifolius (họ Ráy-Araceae) trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Sản phẩm chính:

+ Báo cáo kết quả tác dụng dược lý của cốm pha hỗn dịch Glucomannan và hiệu quả về công dụng của cốm pha hỗn dịch Glucomannan trên người thừa cân và béo phì.

+ Cốm pha hỗn dịch Glucomannan.

+ Quy trình bào chế và tiêu chuẩn bột Glucomannan.

II. Hồ sơ tham gia đề nghị giao quyền

Hồ sơ đề nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu (theo mẫu của Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy định về giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”) gồm:

- Đơn đề nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu theo Mẫu 1 trong Phụ lục;

- Báo cáo khả năng ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu theo Mẫu 2 trong Phụ lục;

- Dự thảo Thỏa thuận về việc giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu (sau đây viết tắt là Thỏa thuận giao quyền) theo Mẫu 3 trong Phụ lục;

- Các tài liệu khác có liên quan.

(Truy cập vào Website: http://detaikhoahoc.thuathienhue.gov.vn hoặc liên hệ qua email: hcong.skhcn@thuathienhue.gov.vn để được cung cấp mẫu).

Số lượng hồ sơ đề nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu 01 bản gốc được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ: tên tổ chức; họ và tên cá nhân đại diện; địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

III. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian: Hạn cuối nhận hồ sơ sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo.

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế

Nộp trực tiếp tại văn thư Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc gửi qua đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện nơi đến).

Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký tham gia, nếu có vấn đề gì chưa rõ đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, số điện thoại 0234.3824935.