Sở KH&CN tỉnh Kon Tum mới đây đã tổ chức họp hội đồng xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018.

Mô hình trồng cà chua bi theo tiêu chuẩn VietGAP được xác định trong nhiệm vụ khoa học công nghệ tỉnh Kon Tum 2018.
Mô hình trồng cà chua bi theo tiêu chuẩn VietGAP được xác định trong nhiệm vụ khoa học công nghệ tỉnh Kon Tum 2018.

Nhiệm vụ cụ thể gồm: Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình sản xuất một số cây trồng phù hợp xứ lạnh (cà chua bi cherry tomato, xà lách, dưa leo, dưa bao tử, dâu tây…) theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện KonPlong tỉnh Kon Tum và dự án xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất thử nghiệm nấm rơm (volvariella volvacea) trên địa bàn thành phố Kon Tum.