Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp bền vững phối hợp với Sở KH&CN Đồng Nai, Phòng Kinh tế TP Biên Hòa tổ chức Hội thảo đầu bờ và trao giấy chứng nhận VietGAP cho các hộ tham gia Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau ăn lá trong nhà lưới đạt tiêu chuẩn VietGAP tại TP Biên Hòa”.

Sau gần 1,5 năm thực hiện, Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau ăn lá trong nhà lưới đạt tiêu chuẩn VietGAP tại TP Biên Hòa” có 5 hộ tham gia mô hình thuộc Tổ hợp tác sản xuất rau Đoàn Kết, trên diện tích 10.000 m2, cuối tháng 4/2019, dự án đã được Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FFC (TP Hồ Chí Minh) cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP.


Mục tiêu chung của dự án là nâng cao năng suất, chất lượng, tạo ra sản phẩm rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho nhà vườn và là cơ sở để nhân rộng mô hình ở TP Biên Hòa.

Được biết, hiện trên địa bàn TP Biên Hòa có 2 vùng trồng rau ăn lá tập trung quy mô lớn là phường Trảng Dài và phường Tân Phong với diện tích khoảng gần 470 ha.