Vừa qua, Sở KH&CN Bắc Giang phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo “Xây dựng chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2025”. Tham dự Hội thảo có đại diện hơn 60 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


Theo Dự thảo, quy định hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, các doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ được hỗ trợ 30% tổng kinh phí đầu tư thiết bị máy móc đổi mới công nghệ nhưng không quá 1,5 tỷ đồng/dự án; việc xây dựng chính sách của tỉnh nhằm khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ máy móc thiết bị mới; ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất; hạn chế phác thải khí môi trường; tiết kiệm năng lượng, thân thiệt với môi trường… qua đó, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước thực hiện việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, Nhà nước và doanh nghiệp cùng đồng hành phát triển sản xuất tạo ra những sản phẩm năng suất, chất lượng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại Hội thảo, các doanh nghiệp mong muốn Quy định này sẽ sớm có hiệu lực; các thủ tục đăng ký hỗ trợ, quy trình xây dựng hồ sơ dự án dễ áp dụng, phù hợp với doanh nghiệp… Dự kiến Nghị quyết này sẽ được trình tại Kỳ họp thứ VIII của Hội đồng nhân dân tỉnh.