Vừa qua, Sở KH&CN Đắk Lắk đã tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: Ứng dụng quy trình sản xuất chế phẩm lên men Lactic để ủ chua một số phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò tại Đắk Lắk.

Đề tài do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Đắk Lắk (Trung tâm) thực hiện, chủ nhiệm đề tài là KS Nghiêm Thị Minh Thu, Giám đốc Trung tâm.

Với mục tiêu ứng dụng quy trình để sản xuất chế phẩm vi sinh nhằm sử dụng ủ chua một số phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò, góp phần phát triển chăn nuôi đại gia súc một cách có hiệu quả và bền vững. Trung tâm đã tiếp nhận quy trình công nghệ nhân nuôi các chủng vi sinh vật lên men Lactic và sản xuất chế phẩm lên men Lactic của tác giả Nguyễn Anh Dũng trong kết quả nghiên cứu đề tài cấp tỉnh năm 2011; Nghiên cứu ủ chua thức ăn cho bò từ nguồn phụ phẩm nông nghiệp bằng chế phẩm lên men Lactic; Nghiên cứu sử dụng thức ăn lên men Lactic để nuôi bò thịt.

Quang cảnh buổi nghiệm thu. Ảnh: Sở KH&CN Đắk Lawsk.
Quang cảnh buổi nghiệm thu. Ảnh: Sở KH&CN Đắk Lắk

Kết quả, đã hoàn thiện được quy trình nhân nuôi vi sinh vật lên men Lactic đối với các chủng: Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophillus, Saccharomyces cerevisiae. Các chủng này sinh trưởng và phát triển tốt trên môi trường chuyên tính cấp 1 (Có agar) và cấp 2 (Không có agar) tương ứng: MT1-B (Bacillus subtilis), MT1-L (Lactobacillus acidophillus), MT1-S (Saccharomyces cerevisiae) và môi trường rỉ đường (Cấp 3).

Sau khi Ban chủ nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đề tài, Hội đồng đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất nghiệm thu đề tài. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm cần chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo tổng kết theo các ý kiến của hội đồng nghiệm thu.