Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng đã phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không giang mạng Việt Nam (VNCERT/CC) tổ chức Diễn tập thực chiến ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 19-20/12.

Tham gia diễn tập có đại diện của Lữ đoàn 3 - Bộ Tư lệnh 86; Công an thành phố; Phòng PA05 - Công an thành phố; đại diện các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực miền Trung; các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin/an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, quận, huyện, cơ quan Trung ương, doanh nghiệp hạ tầng kỹ thuật quan trọng, trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Diễn tập thực chiến thực hiện trên hệ thống thật của thành phố, không có kịch bản trước nhưng được quy định về mục tiêu, đối tượng tham gia, công cụ sử dụng, mức độ khai thác và thời gian diễn ra nhằm hạn chế rủi ro.

Các đội tấn công (Red team) sẽ triển khai các phương thức tấn công đối với mô hình hệ thống được lựa chọn và đội phòng thủ (Blue team) sẽ tổ chức các giải pháp ứng phó trước các sự cố tấn công vào các hệ thống thông tin của thành phố. Red team bao gồm các cán bộ an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị và triển khai các phương thức tấn công tuân thủ theo Quy chế, nội quy diễn tập do Ban Tổ chức ban hành. Blue team bao gồm các cán bộ kỹ thuật, Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin của thành phố.

Thông qua hoạt động diễn tập, các đội ngũ ứng cứu sự cố có cơ hội được thực hành các công cụ, giải pháp đã biết vào thực tế thực hiện tấn công và phòng thủ, bảo vệ các hệ thống thông tin đang vận hành của thành phố. Diễn tập thực chiến cũng giúp phát hiện kịp thời các điểm yếu, lỗ hổng của hệ thống kỹ thuật, của các quy trình đang được áp dụng, cũng như sai sót, hạn chế của các công nghệ đang sử dụng.

Theo ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà nẵng, an toàn thông tin mạng là yếu tố quan trọng hàng đầu tạo ra hạ tầng bền vững trong suốt quá trình xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số. Ông cho biết, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố đã thành lập Tiểu Ban An toàn thông tin và Đội ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin với các thành viên chuyên trách, hình thành Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng là đơn vị đứng đầu các địa phương trên cả nước trong bảng xếp hạng chỉ số về chuyển đổi số năm 2021.