Mới đây, Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao tại xã Thị Ngân, huyện Thạch An, Cao Bằng”, do Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chè chủ trì thực hiện. Đồng chí Đoàn Hải Triều - Phó giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.


Với mục tiêu Xây dựng vườn ươm nhân giống và trồng các giống chè mới tại xã Thị Ngân, xây dựng mô hình chế biến sản phẩm chè xanh chất lượng cao quy mô hộ gia đình. Sau 3 năm triển khai thực hiện, kết quả của dự án đã đạt được mục tiêu đề ra, cụ thể: Xây dựng được mô hình nhân giống chè quy mô 100.000 bầu, tỷ lệ xuất vườn đạt 82%, cây giống đã bàn giao cho địa phương để mở rộng diện tích trồng; xây dựng mô hình trồng mới 4 ha giống chè Kim tuyên, Phúc vân tiên và PH8, theo dõi cho thấy cây sinh trưởng tốt thích nghi với khí hậu thổ nhưỡng vùng Thị Ngân; xây dựng mô hình chế biến chè xanh quy mô 100 - 150kg nguyên liệu/ngày; tập huấn chuyển giao kỹ thuật nhân giống, trồng và chế biến cho 90 lượt người.

Các thành viên Hội đồng thảo luận và nhất trí đánh giá: Đơn vị chủ trì và nhóm thực hiện dự án đã nghiêm túc triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung theo thuyết minh đã được phê duyệt. Hội đồng cũng đề nghị nhóm thực hiện dự án bổ sung, hoàn chỉnh một số nội dung, như: Cần có những kiến nghị cụ thể hơn đối với các ngành liên quan, đánh giá về hiệu quả kinh tế đối với vườn ươm, cần có các giải pháp duy trì mô hình khi dự án kết thúc, phối hợp với chính quyền địa phương để phát triển nhân rộng mô hình, thực hiện chế biến sâu và đăng ký thương hiệu cho sản phẩm.

Với kết quả đã đạt được, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh nhất trí đánh giá nghiệm thu, xếp loại Khá.