Trên địa bàn huyện Thạch Hà, việc ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp đang được triển khai thực hiện mạnh mẽ, bước đầu cho kết quả khả quan, người dân đang đồng hành cùng nhà khoa học, từng bước đưa vào sản xuất thử các giống cây, con mới.


Lan Mokara thuộc loại phong lan được lai tạo từ ba giống lan khác nhau là Arachnis (lan bò cạp), Ascoentrum và Vanda. Có thể nói giống lan này mang được hết những đặc tính tốt của bố mẹ chúng là có sức sống mạnh mẽ của Ascoentrum và vẻ đẹp từ vanda. Ở vùng Bắc trung bộ có tỉnh Nghệ An đã trồng thử nghiệm nhiều địa phương trong tỉnh, đặc biệt đã thực hiện thành công dự án "Ứng dụng khoa học công nghệ hoàn thiện quy trình sản xuất thử nghiệm các giống lan Mokara cắt cành tại Nghệ An", kết quả cho thấy trồng lan Mokara cho hiệu quả kinh tế cao.

Xuất phát từ tình hình thực tế đó, Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Thạch Hà đề xuất thực hiện dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất lan Mokara tại huyện Thạch Hà", đây là dự án ứng dụng nhân rộng kết quả nghiên cứu.

Vừa qua, Sở KH&CN Hà Tĩnh đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh xét duyệt thuyết minh dự án. Hội đồng đánh giá việc đưa giống lan Mokara vào sản xuất trên địa bàn huyện Thạch Hà rất phù hợp, đây là đối tượng cây trồng mới, có giá trị kinh tế cao, đã trồng thành công tại một số tỉnh, thành trong nước, đặc biệt tỉnh Nghệ An có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tương đồng với Hà Tĩnh, đầu ra thuận lợi... Kết quả, để được triển khai, đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án phải hoàn thiện lại thuyết minh theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng.