Mới đây, tại Hội trường Nhà khách Công đoàn An Giang, Trung tâm Giống Thủy sản An Giang tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo tồn nguồn lợi thủy sản khu vực Búng Bình Thiên kết hợp phục vụ phát triển du lịch”.

Hội thảo do Ông Phan Hồng Chương - Giám đốc Trung tâm Giống Thủy sản An Giang chủ trì và hơn 70 đại biểu đến từ các sở, ban, ngành và các công ty du lịch trong và ngoài tỉnh cùng tham dự

Hội thảo nằm trong khuôn khổ triển khai thực hiện đề tài KHCN cấp tỉnh “Bảo tồn nguồn lợi thủy sản khu vực Búng Bình Thiên kết hợp phục vụ phát triển du lịch” được UBND tỉnh An Giang phê duyệt thực hiện từ 01/2015 - 12/2018, do bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh chủ nhiệm, Trung tâm Giống Thủy sản An Giang chủ trì. Mục tiêu đề tài là đánh giá hiện trạng và tiềm năng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên (dịch vụ cung cấp, dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ điều tiết và dịch vụ văn hóa) của Búng Bình Thiên nhằm đề xuất và xây dựng các giải pháp bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản, đồng thời kết hợp phát triển du lịch trong khu vực Búng Bình Thiên.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích công bố kết quả nghiên cứu sơ lược đề tài trên và tham vấn ý kiến chuyên gia, các nhà quản lý địa phương liên quan đến các kết quả này. Tại Hội thảo, các thành viên tham gia thực hiện đề tài như ông Châu Thi Đa - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng báo cáo tham luận về Kết quả khảo sát sinh kế người dân và chất lượng môi trường nước Búng Bình Thiên, ông Võ Thành Toàn - Đại học Cần Thơ báo cáo tham luận về Thành phần loài và sản lượng cá phân bố ở khu vực Búng Bình Thiên, ông Nguyễn Trung Hiếu - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang báo cáo tham luận về Bảo tồn và khai thác nguồn lợi thủy sản Búng Bình Thiên kết hợp với phát triển du lịch tỉnh An Giang. Đồng thời, tại hội thảo cũng đã trình chiếu video ghi hình quá trình thực hiện đề tài kết hợp quảng bá cho khu vực Búng Bình Thiên.

Sau khi nghe các diễn giả trình bày báo cáo tham luận, các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến thực tế liên quan kết quả nghiên cứu đề tài trên, cụ thể: ông Nguyễn Tùng Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú tham gia đóng góp các câu chuyện dân gian gắn liền Búng Bình Thiên, đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của Búng Bình Thiên, đặc biệt là tiềm năng về vị trí địa lý và cảnh quan để phát triển du lịch. Ngoài ra, các đại biểu còn lại của Hội thảo cũng đóng góp nhiều ý kiến, quan tâm đề xuất các biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản của Búng Bình Thiên thông qua các biện pháp khai thác, đánh bắt nguồn lợi thủy sản hợp lý; Đề xuất chọn lựa các mô hình phát triển du lịch phù hợp cho khu vực; Các thuận lợi là được sự quan tâm phát triển của chính quyền trung ương và địa phương, có nguồn khách du lịch hiện có; Xác định các khó khăn trong phát triển du lịch của Búng Bình Thiên như cơ sở hạ tầng về giao thông còn kém; Các thách thức trong việc bảo vệ môi trường khi phát triển du lịch tại khu vực Búng Bình Thiên. Đồng thời, các đại biểu cũng quan tâm xác định các tiềm năng và điểm khác biệt/nét đặc trưng trong các sản phẩm nhằm phát triển du lịch như có làng Chăm, các loại cá đặc trưng của khu vực,…

Kết thúc Hội thảo, ông Phan Hồng Cương - chủ trì hội thảo và đại diện đơn vị chủ trì đề tài tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu và sẽ bổ sung vào các báo cáo của đề tài, chuẩn bị hồ sơ đề nghị báo cáo nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài trên.