Mới đây, tại Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên, Công ty Cổ phần giải pháp thời tiết và nông nghiệp Agrimedia phối hợp với Sở KH&CN tổ chức Hội thảo “Giới thiệu công nghệ iMetos hỗ trợ sản xuất nông nghiệp - Báo cáo tiến độ thực hiện dự án và kết quả nghiên cứu mô hình sâu bệnh trên cây chè tại Thái Nguyên”,

Đây là một nội dung của dự án “Ứng dụng công nghệ iMetos hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”, dự án được phê duyệt theo quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên.


Dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Phạm Thị Hiền - Phó Giám đốc Sở; Phòng Quản lý khoa học - Sở KH&CN; Đại diện Công ty Cổ phần giải pháp thời tiết và nông nghiệp Agrimedia, Đại diện UBND các xã và Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp các huyện có mô hình của dự án; cán bộ phòng Kinh tế Hạ tầng, phòng Nông nghiệp các huyện.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các báo cáo: giới thiệu công nghệ thời tiết thông minh iMetos và Ứng dụng tại Việt Nam; kết quả thực hiện dự án; kết quả nghiên cứu tình hình sâu hại chè và khả năng dự báo sự phát sinh phục vụ cho công tác quản lý dịch hại.

Qua trao đổi thảo luận, Sở KH&CN ghi nhận kết quả thực hiện của Ban chủ nhiệm dự án trong việc tổ chức chỉ đạo triển khai và tuân thủ theo các nội dung được duyệt. Đồng thời cũng khẳng định đây là một nhiệm vụ quan trọng, có tính mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thông qua việc thực hiện dự án, hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh đã tiếp cận thêm nhiều lĩnh vực mới trong dự báo, cảnh báo sâu bệnh dựa trên mô hình ứng dụng của dự án. Từ đó làm tiền đề để các đơn vị liên quan vùng lân cận nhân rộng mô hình góp phần vào công tác khí tượng thủy văn phục vụ đời sống, sản xuất của người dân trong tỉnh. Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Sở KH&CN cũng đề nghị Ban chủ nhiệm tiếp tục triển khai, hoàn thiện các nội dung của dự án đảm bảo tiến độ đề ra.