Mọi sinh vật sống trên trái đất đều có một bộ gen của riêng mình nhưng DNA của con người là phức tạp nhất.