Sở Y tế TPHCM vừa chính thức công bố 10 ứng dụng trong định hướng xây dựng y tế thông minh tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố.


Mục đích xây dựng y tế thông minh mà Sở Y tế TPHCM hướng tới nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận và trao đổi với các cơ sở khám chữa bệnh từ xa; dễ dàng chọn lựa chuyên khoa cần thiết, chọn bệnh viện, chọn giờ khám thuận lợi mà không phải đến bệnh viện ngồi chờ để đến lượt khám.

Bên cạnh đó, y tế thông minh cũng giúp nhân viên y tế được cập nhật thông thông tin khoa học, dễ dàng tra cứu hồ sơ bệnh án trước đây của cùng một bệnh nhân trong hoạt động điều trị và nghiên cứu khoa học, dễ dàng trao đổi thông tin lâm sàng, cận lâm sàng trong cùng một bệnh viện và giữa các bệnh viên với nhau...

Để xây dựng hệ thống y tế thông minh, các cơ sở y tế trên toàn thành phố sẽ được hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện (HIS).

Đồng thời, triển khai hệ thống quản lý xét nghiệm (LIS); hệ thống lưu trữ và luân chuyển hình ảnh (PACs) và quản lý thông tin chẩn đoán hình ảnh (RIS); tích hợp hệ thống HIS, LIS, PACs/RIS.

Đặc biệt, nghiên cứu các thuật toán về học máy (machine learing), các phần mềm trí tuệ nhân tạo trong hoạt động chẩn đoán và điều trị; xây dựng ứng dụng tương tác với người bệnh trên thiết bị di động, web.

"Nhận diện người bệnh, tránh nhầm lẫn thông tin người bệnh, định vị người bệnh trong quá trình điều trị tại bệnh viện qua các công nghệ nhận dạng như: Mã vạch, điện thoại thông minh, giọng nói, khuôn mặt, vân tay, RFID (radi frequency identification)..." - thông báo của Sở Y tế TPHCM ghi rõ.