Kết quả nghiên cứu này mới được TS. Nguyễn Thanh Tuấn (Đại học Nha Trang) và cộng sự chia sẻ trong bài báo "Improving performance and reducing emissions from a gasoline and liquefied petroleum gas bi-fuel system based on a motorcycle engine fuel injection system", xuất bản trên tạp chí Energy for Sustainable Development.

Để tìm giải pháp giảm phát thải cho lượng xe máy cũ đang ngày càng tăng lên ở Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã thử tính toán, thiết kế và lắp đặt thêm hai kim phun khí hóa lỏng - một loại nhiên liệu sạch và có nguồn cung cấp dồi dào - để tạo ra hệ thống đa nhiên liệu gồm xăng sinh học và khí hóa lỏng cho xe máy dựa trên hệ thống phun xăng sẵn có trên xe. Tiếp đó, họ cho chạy thử động cơ xe trên một nền tảng thử nghiệm sử dụng phần mềm mô phỏng GT-POWER rồi so sánh hiệu suất và mức độ gây ô nhiễm giữa hai loại nhiên liệu này.

Kết quả cho thấy, khí hóa lỏng có hiệu suất thấp hơn, tuy nhiên lại giúp xe máy giảm lượng khí thải cũng như tiết kiệm được nhiên liệu. Đáng chú ý, hệ thống đa nhiên liệu này không đòi hỏi phải thay đổi hệ thống phun xăng hay động cơ của xe mà chỉ cần lắp thêm kim phun. Do có chi phí chế tạo thấp, nhóm nghiên cứu cho rằng đây là một giải pháp có thể "dễ áp dụng vào thực tế của xe máy ở Việt Nam hiện nay".