PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh và cộng sự Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, đã xây dựng thành công mô hình bảo tồn, phát triển hai loài Lan quý hiếm, có giá trị cao là Lan hài chai (Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Stein) và Lan hài đài cuốn (Paphiopedilum appletonianum (Gower) Rolfe).

Cả hai loài đều thuộc cấp độ nguy cấp trong danh lục Đỏ của IUCN năm 2020.

Cây Lan hài đài cuốn đã nở hoa trong mô hình ở VQG Bidoup-Núi Bà.
Cây Lan hài đài cuốn đã nở hoa trong mô hình ở VQG Bidoup-Núi Bà. Nguồn: VAST

Qua quá trình điều tra, PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh và cộng sự đã bổ sung những thông tin quan trọng về khu vực phân bố, nhu cầu ánh sáng, đặc điểm thổ nhưỡng, thành phần vi sinh vật trong đất nơi hai loài Lan phát triển và các loài tuyến trùng ký sinh để phục vụ phòng chống bệnh hại thực vật trong công tác bảo tồn. Cũng trong nghiên cứu, mô hình 1 hecta cho loài Lan hài chai và 1 hecta cho Lan hài đài cuốn đã được xây dựng.

Bên cạnh mô hình bảo tồn hai loài Lan, ông và cộng sự đã xây dựng bộ dữ liệu về sinh học, sinh thái, hiện trạng của hai loài và đề xuất quy định, quy trình kỹ thuật bảo tồn và phát triển hai loài Lan. Trong đó, sổ tay hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc, mô hình bảo tồn là bộ sản phẩm tổng hợp đầy đủ đầu tiên về các phương diện bảo tồn loài Lan hài chai và Lan hài đài cuốn ở Việt Nam.