Ngày 10/3, tại trụ sở Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Viên, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Áo, Đại diện thường trực Việt Nam tại IAEA Nguyễn Trung Kiên và ông Hua Liu, Phó Tổng Giám đốc IAEA kiêm Vụ trưởng Vụ Hợp tác kỹ thuật, đã ký Khung Chương trình quốc gia hợp tác giữa IAEA và Việt Nam giai đoạn 2022-2027.

Đây là lần thứ tư Việt Nam và IAEA ký Khung Chương trình quốc gia. Khung Chương trình quốc gia giai đoạn 2022 – 2027 xác định 7 lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai bên bao gồm: An toàn và an ninh bức xạ và hạt nhân; nông nghiệp và lương thực, y tế và dinh dưỡng, tài nguyên nước và môi trước, công nghiệp và năng lượng, lò phản ứng nghiên cứu, hỗ trợ chung và phát triển nguồn nhân lực.

Trong những lần triển khai Khung Chương trình quốc gia giữa IAEA và Việt Nam trước, Bộ KH&CN, Cơ quan đầu mối quốc gia của Việt Nam trong hợp tác kỹ thuật với IAEA, đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan thúc đẩy hợp tác với IAEA và đạt được nhiều kết quả cụ thể, thực chất thông qua các dự án hợp tác kỹ thuật với mục tiêu ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, đào tạo nguồn nhân lực và đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng bức xạ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như y tế, nông nghiệp, công nghiệp, quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường, v.v.