Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết vừa phát hiện mỏ dầu khí có trữ lượng lớn tại lô 114 – Kèn Bầu nằm ở ngoài khơi thềm lục địa phía Bắc Việt Nam, thuộc Bể Sông Hồng, cách đất liền gần nhất thuộc tỉnh Quảng Trị 65 km, cách Đà Nẵng khoảng 86 km.

Giếng KB-2X tại lô 114
Giếng KB-2X tại lô 114

Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tháng 5/2019, giếng khoan thăm dò cam kết 114-Ken Bau-1X đã được mở lỗ, đạt chiều sâu 3.603 m và gặp tất cả vỉa sản phẩm dự kiến với dấu hiệu dầu khí tốt trong khi khoan.

Từ kết quả trên, các bên nhà thầu (Eni Vietnam B.V. và ESSAR E&P Limited) hiện đang xây dựng kế hoạch thẩm lượng tổng thể đối với phát hiện Kèn Bầu trong những năm tiếp theo và khoan thăm dò các cấu tạo tương tự tại lô hợp đồng. Sau đó, nhà điều hành sẽ tiến hành lập báo cáo trữ lượng, báo cáo phát triển mỏ. Dự kiến phát hiện Kèn Bầu có thể đưa vào phát triển khai thác từ năm 2028.