Chương trình Hợp tác phòng, chống kháng kháng sinh tại Việt Nam 2021-2023 mới được ký kết giữa Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và Công ty GlaxoSmithKline Pte Ltd tại Việt Nam.

Đại diện Bộ Y tế, Công ty GlaxoSmithKline Pte Ltd tại Việt Nam và Đại sứ Anh ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: ĐSQ Anh
Đại diện Bộ Y tế, Công ty GlaxoSmithKline Pte Ltd tại Việt Nam và Đại sứ Anh ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: ĐSQ Anh

Chương trình này gồm ba nội dung chính: Hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ y tế về kháng kháng sinh và Kê đơn kháng sinh hợp lý trong nhiễm khuẩn hô hấp cộng đồng; Cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện từ phòng ngừa đến điều trị và tăng cường khả năng tiếp cận với các thuốc kháng sinh và vaccine chất lượng quốc tế; Tăng cường nhận thức về gánh nặng & hậu quả của kháng kháng sinh, nâng cao hiểu biết về việc sử dụng kháng sinh hợp lý trong cộng đồng để phòng tránh những diễn tiến phức tạp trong tương lai.

Đây sẽ là hỗ trợ lớn cho Bộ Y tế trong việc xây dựng chiến lược kế hoạch hành động quốc gia về kháng kháng sinh giai đoạn 2021-2025 nhằm góp phần giải quyết một thách thức y tế do thuốc kháng sinh chiếm hơn 50% dược phẩm được sử dụng và gây ra hàng ngàn ca tử vong mỗi năm.