Từ ngày 28/3 đến 1/4, Hội nghị lần thứ nhất các quốc gia thành viên Phần sửa đổi Công ước Bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân (A/CPPNM) diễn ra tại thủ đô Viên, Cộng hòa Áo. Ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ KH&CN, làm trưởng Đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị.


Đây là Hội nghị các quốc gia thành viên của A/CPPNM lần đầu tiên được tổ chức kể từ khi văn kiện này có hiệu lực vào năm 2016.

Tại Hội nghị, ngoài phần trình bày Phát biểu quốc gia, chương trình làm việc còn bao gồm các phiên thảo luận kỹ thuật nhằm đánh giá việc triển khai Công ước tại các quốc gia thành viên và rà soát tính đầy đủ của Công ước và Phần sửa đổi.

Bên lề Hội nghị, Đoàn Việt Nam dự kiến có các cuộc gặp và làm việc song phương với Ban An ninh hạt nhân, Ban Hợp tác kỹ thuật châu Á - Thái Bình Dương, v.v. nhằm trao đổi về việc thúc đẩy triển khai các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trong tăng cường quản lý pháp quy về an toàn và an ninh bức xạ và hạt nhân nhằm mục tiêu bảo đảm ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.