Viện Harvard-Yenching đang tìm kiếm ứng viên là các nhà nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cho Chương trình học giả (Visiting scholars program). Các nhà nghiên cứu sẽ có cơ hội học tập và nghiên cứu tại Harvard trong 10 tháng.

Thư viện viện Harvard-Yenching đặt tại Đại học Harvard. Nguồn ảnh:news.harvard.edu

Viện Harvard-Yenching thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình học giả (Visiting scholars program). Chương trình này cung cấp cho các nghiên cứu viên khối ngành KHXH&NV, cụ thể gồm: Nhân học, Khảo cổ, Khu vực học, Lịch sử kiến trúc và nghệ thuật, Ngôn ngữ học, Văn học, Nghiên cứu phim và truyền thông, Triết học, Chính trị học, Xã hội học, Tôn giáo học và Phụ nữ, bình đẳng giới và nghiên cứu tính dục cơ hội học tập và nghiên cứu trong vòng 10 tháng (từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021) tại Đại học Harvard và/hoặc các trường đại học thích hợp khác.

Tiêu chí lựa chọn bao gồm trình độ tiếng Anh, quá trình đào tạo học thuật (bao gồm cả bằng tiến sĩ trong hầu hết các trường hợp), chất lượng và tính nguyên bản của đề xuất nghiên cứu, sự thể hiện kiến ​​thức chuyên sâu và tính khả thi của việc thực hiện nghiên cứu tại Đại học Harvard và / hoặc các trường đại học lớn khác ở Hoa Kỳ. Trong trường hợp các ứng viên có trình độ tương đương nhau, ưu tiên cho những ứng viên chưa có cơ hội học tập/nghiên cứu tại một trường đại học Mỹ.

Khoảng 20 ứng viên được chọn mỗi năm làm nhà nghiên cứu tại Viện Harvard-Yenching và có quyền truy cập vào các thư viện và cơ sở của Đại học Harvard.

Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 30 tháng 9 năm 2019. Ứng viên và các bên liên quan sẽ được thông báo về kết quả tuyển chọn vào giữa tháng 2 năm 2020.

Các thông tin tham khảo xin xem thêm tại http://www.harvard-yenching.org/helpful-inif-fellowship-applicants