Sau gần hai năm đưa vào vận hành, Hệ thống thông tin giám định BHYT đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát, giám sát thực hiện các dịch vụ y tế của các cơ sở y tế và người tham gia BHYT.

Ứng dụng CNTT giúp việc giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: VGP/Thu Cúc

Ứng dụng CNTT giúp việc giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: VGP/Thu Cúc

Các ứng dụng về công nghệ thông tin đã hỗ trợ đắc lực để giám sát, cảnh báo những vấn đề bất thường, cung cấp thông tin cho các cơ sở y tế để hoàn thiện và đảm bảo quyền lợi cho người bệnh.

Kết nối liên thông dữ liệu tất cả cơ sở KCB BHYT

Theo đánh giá của BHXH Việt Nam, sau 1 năm triển khai Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ứng dụng công nghệ thông tin, việc cấp mã số BHXH đã mang lại nhiều lợi ích không chỉ cho cơ quan BHXH mà nó còn cho cả người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; lợi ích cho đơn vị sử dụng lao động.

Cụ thể, đối với người tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN: chỉ cần cung cấp mã số BHXH khi thực hiện các giao dịch đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; có thể tra cứu trực tuyến quá trình đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN thông qua mã số BHXH trên Cổng thông tin điện tử Ngành.

Đối với đơn vị sử dụng lao động đã giảm thời gian trong việc kê khai, cập nhật thông tin của người lao động khi giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Đối với cơ quan BHXH, giúp quản lý chặt chẽ quá trình đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT của người tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Đến nay, tất cả các cơ sở KCB BHYT đã kết nối, liên thông dữ liệu KCB BHYT trên phạm vi cả nước đến hệ thống giám định BHYT của cơ quan BHXH để thực hiện giám định tự động trên phần mềm. Đây là một cải cách lớn trong quy trình Khám chữa bệnh BHYT (Thống kê của BHXH Việt Nam việc cơ sở KCB gửi dữ liệu điện tử: cuối năm 2017 số cơ sở gửi dữ liệu/ số cơ sở ký hợp đồng KCB là 9.686/12.703 cơ sở, chiếm tỉ lệ 76%. Tính đến ngày 28/5/2018 là 12.210/12.528 cơ sở chiếm tỉ lệ 97,46%).

Tuy nhiên, theo đánh giá của BHXH Việt Nam, trong quá trình triển khai cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Ví dụ như việc người dân thay đổi địa bàn cư trú khi đi làm hoặc lập gia đình, chuyển sang hộ mới giữa hộ gia đình kê khai với dữ liệu thẻ không khớp.

Thời gian đầu do không hiểu ý nghĩa của cấp mã số BHXH và cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH nên còn thiếu sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, người lao động và người dân trong quá trình triển khai thực hiện, dẫn đến việc cung cấp thông tin chưa chính xác khi thực hiện tờ khai tham gia BHXH, BHYT, dẫn đến việc rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT còn chậm, chưa chính xác, phải rà soát nhiều lần.

Bên cạnh đó, việc phối hợp với cơ quan KCB đôi khi còn chưa nhịp nhàng dẫn đến thắc mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, đảm bảo quyền lợi cho người thẻ BHYT tham gia khám chữa bệnh.

Đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho chủ thẻ BHYT

Trong thời gian qua BHXH Việt Nam thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện cấp thẻ BHYT, cấp sổ BHXH theo mã số BHXH thông qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cá nhân, đơn vị, tổ chức ý nghĩa của việc cấp mã số BHXH. Bên cạnh đó, BHXH đã phân công cán bộ hướng dẫn các đơn vị, người tham gia BHXH, BHYT kê khai, bổ sung thông tin đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định. BHXH các huyện, tỉnh/thành phố đã thực hiện in thư ngỏ phối hợp với Bưu điện gửi tới tất cả các hộ gia đình.

BHXH tỉnh/thành phố tiếp tục tập trung rà soát đồng bộ mã số BHXH, đảm bảo mã số BHXH duy nhất cho mỗi người, góp phần đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia cũng như hiện đại hóa hoạt động của Ngành BHXH. Duy trì tổ công tác, số điện thoại, đầu mối để giải đáp vấn đề liên quan đến cấp và quản lý thẻ BHYT.

Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Bộ Y tế trong việc xây dựng văn bản hướng dẫn đảm bảo tính thống nhất khi cơ sở KCB tra cứu thông tin thẻ BHYT của cơ quan BHXH, đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi KCB.

Đặc biệt, BHXH sẽ áp dụng biện pháp tăng cường giám sát, cảnh báo gắn trách nhiệm đối với BHXH tỉnh/ thành phố thực hiện chậm trễ, sai quy trình cấp đổi thẻ BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh (hạn chế việc dữ liệu đã hoàn chỉnh nhưng phải chờ gia hạn, cấp mới, đổi thẻ…).