Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TPHCM sẽ hỗ trợ 250 triệu đồng cho một phòng thử nghiệm/thí nghiệm trọng điểm đạt tiêu chuẩn quốc tế và 70 triệu đồng cho một phòng thử nghiệm/thí nghiệm.


Theo thông tin từ Sở KH&CN TPHCM tại Hội thảo “Giới thiệu chính sách nâng cao năng lực của phòng thí nghiệm, thử nghiệm” ngày 12/10, phòng thử nghiệm/thí nghiệm trọng điểm đạt chuẩn quốc tế sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí cho việc đào tạo, xây dựng hệ thống tài liệu, mở rộng phạm vi công nhận… với số tiền 250 triệu đồng trong cả giai đoạn 2016-2020. Các đơn vị này phải thử nghiệm, thí nghiệm được một số chỉ tiêu theo tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài; có đủ các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn cần thiết và quy trình chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Các phòng thử nghiệm, thí nghiệm phải có từ 20 chỉ tiêu thử nghiệm, thí nghiệm trở lên thuộc 4 ngành trọng yếu của thành phố (cơ khí, chế biến tinh lương thực - thực phẩm, hóa - nhựa -cao su, điện - điện tử - công nghệ thông tin). Các phòng có từ 10 chỉ tiêu được công nhận VILAS (một trong những chương trình công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam ) trở lên sẽ được hỗ trợ 70 triệu đồng trong một năm.

Ông Nguyễn Khắc Thanh - Phó Gia
Nguyễn Khắc Thanh - Phó Giám đốc KH&CN TPHCM.

Ông Phạm Văn Xu - Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở KH&CN TPHCM - cho biết, kết quả khảo sát 135 phòng thí nghiệm trên địa bàn cho thấy, các phòng được đầu tư trang thiết bị hiện đại, chất lượng phân tích, thử nghiệm ngày càng phát triển phong phú, nhiều quy trình phân tích hơn. Tuy nhiên, thiết bị đầu tư chưa đồng đều, thiếu chuyên sâu, hệ số sử dụng chưa cao. Một số phòng có năng lực còn hạn chế, chưa chủ động gắn với thị trường.

Để nâng cao năng lực của các phòng thí nghiệm, thử nghiệm, TPHCM đã có chính sách hỗ trợ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực, đánh giá sự phù hợp và các hoạt động hợp tác, kết nối. Mức hỗ trợ là 100% kinh phí đối với các đơn vị công lập và 50% kinh phí đối với đơn vị ngoài công lập.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Khắc Thanh - Phó Giám đốc KH&CN TPHCM - nhấn mạnh, chương trình hỗ trợ này là cơ hội để các phòng thí nghiệm, phòng thử nghiệm nâng cao tiềm lực nghiên cứu, đưa ra giải pháp khoa học đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Dựa trên hiện trạng, năng lực hiện có, các đơn vị có thể đưa ra những đề xuất hỗ trợ cũng như góp ý để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các phòng thí nghiệm, thử nghiệm.