Nhiều hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 2020 như Ngày hội trí tuệ Việt Nam, lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu, lễ trao Giải thưởng Báo chí về KH&CN… sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.


Năm nay, lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu - sự kiện quan trọng nhất trong Ngày KH&CN Việt Nam - sẽ được tổ chức trực tuyến. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh trao chứng nhận và tặng hoa các nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019. Ảnh: dantri.com.vn

Theo quy định tại Điều 7 Luật KH&CN, ngày 18/5 hằng năm là Ngày KH&CN Việt Nam. Từ năm 2014 đến nay, Ngày KH&CN Việt Nam được tổ chức rộng rãi trong toàn quốc nhằm biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN; phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN đối với sự phát triển đất nước; nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN; và động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học.

Năm nay, Ngày KH&CN Việt Nam có chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”. Tuy nhiên, do dịch bệnh, các hoạt động chào mừng trước và sau Ngày KH&CN Việt Nam sẽ được tổ chức tiết kiệm, theo tinh thần của Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Cụ thể, các hoạt động như Ngày hội trí tuệ Việt Nam, lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu, lễ trao Giải thưởng Báo chí về KH&CN… sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức trực tuyến.

Bên cạnh đó, các hoạt động chào mừng còn được tổ chức thông qua các hình thức tin, bài, phóng sự, phim tài liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển lãm sáng tạo của sinh viên, nhóm nghiên cứu trẻ của các viện, trường, tổ chức KH&CN, doanh nghiệp; phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ nghiên cứu, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân; phát động phong trào nâng cao năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp.