Trong báo cáo đánh giá của Công ty dữ liệu Clarivate mới đây, Viettel, Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được lọt vào danh mục các tổ chức có sức ảnh hưởng về đổi mới sáng tạo năm 2021 khu vực Nam Á và Đông Nam Á.

Clarivate đánh giá các trường đại học, cơ quan nghiên cứu của chính phủ và các tập đoàn công nghệ dẫn dắt về đổi mới sáng tạo năm 2021 trên toàn cầu căn cứ vào bốn tiêu chí: Số lượng bằng sáng chế; số lượng trích dẫn; thành công của bằng sáng chế; mức độ toàn cầu hóa. Danh sách do Clarivate đưa ra gồm 276 tổ chức, tại khu vực Nam Á và Đông Nam Á, có 27 tổ chức được công nhận. Viettel là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách này; Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc hạng mục Cơ sở giáo dục đại học; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thuộc hạng mục Tổ chức nghiên cứu của chính phủ.

Clarivate là công ty uy tín toàn cầu trong việc cung cấp thông tin chi tiết và phân tích tin cậy về uy tín chất lượng nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và có khối lượng lớn dữ liệu về các tạp chí, bài báo, bảo hộ quyền, sở hữu trí tuệ trên thế giới...