Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phân tích phổ điểm thi các môn thi/bài thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, theo đó trong số 9 môn, Sử và Tiếng Anh có kết quả điểm trung bình các bài thi thấp nhất - lần lượt là 4,30 và 4,36.

Đây cũng là 2 môn có tỷ lệ bài thi đạt điểm dưới 5 cao nhất - 70,01% ở môn Sử và 68,7% ở môn Tiếng Anh.

Tuy nhiên, Văn mới là môn có số thí sinh đạt điểm dưới 1 nhiều nhất (1.265), bỏ xa môn Tiếng Anh đứng thứ 2 (630) và môn Sử đứng thứ 3 (395). Theo thống kê, điểm trung bình của các bài thi môn Văn là 5,49.

Tất cả các môn, trừ môn Văn, đều có bài đạt điểm 10, nhiều nhất là môn Giáo dục công dân (784 bài), trong khi môn Lý chỉ có 2 bài đạt điểm tuyệt đối.

Trong các môn STEM, xếp theo điểm trung bình các bài thi, sẽ có thứ tự từ cao xuống thấp là Toán (5,64), Lý (5,57), Hóa (5,35), Sinh (4,68).

Môn

Điểm
trung bình

Điểm
trung vị

Số thí sinh đạt điểm dưới 1

Tỷ lệ thí sinh đạt điểm
dưới 5 (%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

Giáo dục công dân

7,37

7,50

11

3,96

7,75 (8,12%)

Địa lý

6,00

6,00

47

17,19

6,00 (8,33%)

Toán

5,64

5,80

345

33,7

6,40 (4,07%)

Vật lý

5,57

5,75

150

32,62

6,25 (5,92%)

Ngữ văn

5,49

5,50

1.265

27,84

6,00 (8,99%)

Hóa

5,35

5,50

187

37,71

6,00 (5,83%)

Sinh học

4,68

4,50

98

59,70

4,50 (9,07%)

Tiếng Anh

4,36

4,00

630

68,74

3,20 (5,79%)

Lịch sử

4,30

4,00

395

70,01

3,75 (7,62%)

Kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 - Tổng hợp từ dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng công bố kết quả phân tích phổ điểm của một số tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019, theo đó, tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán - Văn - Lý có điểm trung bình cao nhất: 18,05; tiếp đó là tổ hợp Toán - Lý - Hóa: 17,73 điểm.

Hai tổ hợp Văn - Sử - Địa và Toán - Tiếng Anh - Văn có điểm trung bình thấp nhất, lần lượt là 15,64 và 15,78, cũng là hai tổ hợp có số nguyện vọng cao nhất, lần lượt là hơn 562 nghìn và gần 789 nghìn. Trong khi đó, số nguyện vọng đối với 2 tổ hợp Toán - Lý - Hóa và Toán - Văn - Lý là hơn 333 nghìn và gần 327 nghìn.

Tổ hợp

Điểm
trung bình

Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất

Trung vị

Tổng số
nguyện vọng

Toán-Lý-Hóa

17,73

19,55

18,15

333.172

Toán-Hóa-Sinh

16,85

17,80

17,05

333.694

Văn-Sử-Địa

15,64

15,50

15,50

562.064

Toán-Văn-Anh

15,78

15,00

15,70

788.993

Toán-Lý-Anh

17,39

17,45

17,45

321.835

Toán-Văn-Lý

18,05

19,15

18,40

326.622

Phổ điểm của một số tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019 - Tổng hợp từ dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo