Kiến trúc chính quyền điện tử nhằm để các đơn vị tại TP.HCM tham chiếu, tuân thủ khi xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin một cách đồng bộ, thống nhất.

TP.HCM hôm 9/10 tổ chức hội nghị công bố Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh, đượcỦy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết địnhsố 4250/QĐ-UBND ban hànhngày 28/9/2018.

Ông Trương Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Nguyễn Cường

Ông Trương Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Nguyễn Cường

Kiến trúc Chính quyền điện tử chủ yếu được xây dựng cho các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện, Phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh để các đơn vị tham chiếu, tuân thủ khi xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin một cách đồng bộ, thống nhất. Kiến trúc này sẽ giúp đảm bảo các kế hoạch đầu tư về công nghệ thông tin và truyền thống của các cơ quan chính quyền thuộc Thành phố đạt được thành quả đúng theo mục tiêu đề ra, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp, đồng thời tránh lãng phí, trùng lặp và tiết kiệm ngân sách.

Bộ khung kiến trúc cóhơn 1.000 trang,hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân cách thức tham gia, vận hành chính quyền điện tử một cách hiệu quả nhất.

Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh là một kếhoạch tổng thể giúp định hướng triển khai một cách thống nhất và đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của thành phố, đáp ứng các mục tiêu chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh phát triển thành đô thị thông minh.

Ngoài ra, Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dựa trên các công nghệ mới của cách mạng Công nghiệp 4.0 như Internet vạn vật (IoT), cơ sở dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (AI), Công nghệ chuỗi khối (blockchain), công nghệ trợ lý ảo, robot thông minh,...

Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh là kế hoạch tổng thể về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Kiến trúc chính quyền điện tử là một tài liệu "sống" được tiếp tục điều chỉnh, cập nhật, bổ sung hàng năm dựa trên kết quả triển khai thực tế và những yếu tố mới xuất hiện nhằm đạt được kết quả thực tế cao nhất.

Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh luôn hướng tớimục tiêu xây dựng chính quyền để quản lý và điều hành đô thị thông minh. Theo đó, những chuẩn mực xây dựng và phát triển đô thị thông minh luôn được tham chiếu trong từng bước chuyển đổi trạng thái ứng dụng CNTT của chính quyền thành phố.

Kiến trúc Chính quyền điện tử của Thành phố Hồ Chí Minh tuân thủKhung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; đồng thời bám sát theo Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025 do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.