Vừa qua, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã tổ chức hội thảo trực tuyến kết hợp với trực tiếp về kết quả chuyến khảo sát hỗn hợp lần thứ VII bằng tàu “Viện sỹ Oparin” trong vùng biển Việt Nam.

Đây là chuyến khảo sát thứ ba triển khai “Lộ trình hợp tác trong nghiên cứu biển giai đoạn 2018-2025” giữa hai Viện Hàn lâm.

Chuyến khảo sát đã bổ sung hàng trăm mẫu động thực vật biển vào dữ liệu đa dạng sinh học biển Việt Nam, thu thập các mẫu phân tích thành phần hóa học và đánh giá tiềm năng sử dụng trong y dược ở độ sâu tới 40 – 150m tại các trạm khảo sát trong vùng biển Đông; đồng thời thu thập, ghi nhận các số liệu quan trắc phục vụ nghiên cứu môi trường.

Hai bên thống nhất cùng nhau phân tích và công bố kết quả nghiên cứu trong vùng biển Việt Nam về đa dạng sinh học biển, chú trọng đối với vùng biển sâu; sinh thái học rạn san hô và khả năng tái tạo tự nhiên của san hô tạo rạn; các chất có hoạt tính từ vi sinh vật biển; đa dạng hóa sinh các sinh vật biển và hoạt tính của một số hoạt chất sinh học cũng như tiếp tục phân tích các số liệu quan trắc, ảnh vệ tinh.