Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định số 1620/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng. Thứ trưởng Bộ KH&CN làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên Hội đồng gồm đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, GD&ĐT; đại diện Viện Hàn lâm và KH&CN Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM; và chuyên gia quy hoạch.

Vụ Định giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ - Bộ KH&CN là cơ quan thường trực Hội đồng.

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.