Đánh giá cao Bộ KH&CN và toàn ngành KH&CN đã xây dựng, hoàn thiện và triển khai hiệu quả các chính sách KH&CN trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tin tưởng rằng, trong cuộc CMCN4 đang diễn ra mạnh mẽ, năng lực KH&CN càng trở thành nhân tố quyết định cho sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn an ninh quốc gia.

Chiều 26/10, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V nhằm đánh giá, tổng kết các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025.

Báo cáo tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc cho biết, thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng chính phủ phát động và chỉ thị của Ban bí thư, Bộ KH&CN đã phát động thi đua với hai Chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Trí tuệ - Hiệu quả” (giai đoạn 2016-2018) và“Đổi mới, sáng tạo đưa nhanh KH&CN vào cuộc sống” (giai đoạn 2018-2020). Cách thức thực hiện các phong trào thi đua của Bộ KH&CN như “đưa khoa học và công nghệ về nông thôn”, “khoa học và công nghệ đồng hành cùng Doanh nghiệp”... đều gắn liền với định hướng chính sách, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể của Bộ và của từng đơn vị trực thuộc. Hệ thống văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Bộ được hoàn thiện, cụ thể hóa các quy định của Đảng và văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước. Công tác khen thưởng đi vào thực chất và hiệu quả hơn, có tác dụng khuyến khích và động viên rõ rệt đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Nối tiếp các kết quả đó, Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho biết, trong giai đoạn tới, công tác thi đua, khen thưởng của Bộ KH&CN sẽ tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng để áp dụng trong Bộ KH&CN và trong toàn ngành KH&CN; Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua để các phong trào thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2021-2025; Phát động các phong trào thi đua thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ. Tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động KH&CN; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng để phù hợp với tình hình mới.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Ngũ Hiệp.

Dự và chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá, nhờ triển khai các chính sách KH&CN hiệu quả mà tiềm lực KHCN của đất nước được tăng cường, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động được nâng lên rõ rệt. So với giai đoạn 2011-2015, năng suất lao động bình quân của giai đoạn 2016-2020 tăng từ 4,3% lên 5,8%, chỉ số TFP tăng từ 33,6% lên 45,2%, tỉ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm CNC trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 50% năm 2020. Mô hình sản xuất chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu trên nền tảng KH&CN và đổi mới sáng tạo (ĐMST), giảm dần sự phụ thuộc vào tăng vốn, lao động giá rẻ, tài nguyên thiên nhiên.

Quản lý về KH&CN có nhiều đổi mới, hành lang pháp lý cho hoạt động của thị trường KH&CN được hình thành và càng ngày càng hoàn thiện, hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng. Nhiều thành tựu KH&CN được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như nông nghiệp, thông tin, xây dựng, y tế, phòng chống dịch bệnh, nhất là Covid-19… đã góp phần quan trọng vào thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta.

Nhận xét về phong trào thi đua, Phó chủ tịch nước đánh giá cao Bộ KH&CN đã cơ bản hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng, tổ chức các giải thưởng vê KH&CN, đã tích cực hưởng ứng bốn phong trào thi đua do Thủ tướng chính phủ phát động, trong đó có phong trào cả nước xây dựng nông thôn mới với mục tiêu là đưa KH&CN về nông thôn, cung cấp thông tin, tập huấn và chuyển giao tiến bộ KH cho nông dân, góp phần tạo nên các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiệu quả trên rất nhiều vùng miền địa phương trong cả nước từ đó làm thay đổi diện mạo nông thôn và làm thay dổi đời sống vật chất tinh thần cho cư dân nông thôn. Phong trào các doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển đã góp phần hình thành và bước đầu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo VN, thu hút đầu tư xã hội cho phát triển KH&CN. Các phong trào thi đua của Bộ KH&CN đã phát động cũng như các phong trào thi đua cụ thể của các đơn vị trực thuộc đã bám sát nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường pháp lý ngày càng đồng bộ và thuận lợi cho hoạt động KH&CN và ĐMST, đặc biệt là tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế tài chính, giảm thiểu các ngánh nặng hành chính cho người làm khoa học, ban hành các chính sách thu hút, trọng dụng nhà nghiên cứu có tài năng, triển khai có hiệu quả các chương trình quốc gia, chương trình trọng điểm.

Theo Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, hiện nay, cuộc cách mạng KH&CN đang diễn ra rất mạnh mẽ. KH&CN, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia.

Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương lao động cho các cá nhân tại Hội nghị. Ảnh: Ngũ Hiệp.

Do đó, bà đề nghị Bộ KH&CN tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Đảng và Nhà nước xây dựng và thực hiện tốt các chính sách nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển KH&CN. Tiếp tục đổi mới, đồng bộ cơ chế, chính sách về KH&CN theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu phát triển, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN, chuyển đổi cơ chế đầu tư, quản lý tài chính theo nguyên tắc đặt hàng dựa vào kết quả và hiệu quả cuối cùng; nâng cao năng lực nghiên cứu, tiến tới làm chủ một số công nghệ tiên tiến, công nghệ lõi, công nghệ mũi nhọn, trực tiếp góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách và mang lại hiệu quả cao trong các lĩnh vực trọng yếu của đất nước. Đồng thời có chính sách hiệu quả trong thu hút, trọng dụng và đãi ngộ đội ngũ chuyên gia đầu ngành, nhân tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tiếp tục phát triển thị trường KH&CN, nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng và sở hữu trí tuệ, tăng cường hợp tác quốc tế về KH&CN.

Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Đồng chí Phó Chủ tịch nước đối với ngành KH&CN, cũng như đối với công tác thi đua, khen thưởng của Bộ trong suốt thời gian qua. Bộ KH&CN sẽ lĩnh hội, quán triệt và triển khai đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Đồng chí bằng những hành động cụ thể, thiết thực để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành một động lực quan trọng phục vụ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ.

Tại Đại hội, Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cũng đã phát động thi đua giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”.

Tại Đại hội, 9 tập thể các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN và 9 cá nhân được trao tặng Huân chương lao động; 4 tập thể nhận cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ; 3 cá nhân được phong tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 2 tập thể và 9 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ KH&CN và các tập thể, cá nhân thuộc Bộ đã được ghi nhận nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào các năm 2016, 2018 và 2019, Huân chương Lao động hạng nhất lần 2 nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ, 70 Huân chương các loại (Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và Huân chương Chiến công) cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ KH&CN, 5 Danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc, 19 lượt Cờ thi đua và 41 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân trực thuộc Bộ KH&CN.