Ngày 20/11/2021 tại Diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản năm 2021, Dự án xây dựng Tuyển tập KH&CN Nhật Bản đã ra mắt tập đầu tiên.

Dự án do Cục Thông tin KH&CN quốc gia (NASATI) cùng với Mạng lưới học thuật người Việt Nam tại Nhật Bản (Vietnamese Academic Network in Japan, VANJ) và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nhật (VJOIN) triển khai từ năm ngoái và phát hành định kỳ nhằm cung cấp các thông tin hữu ích về KH&CN nói chung và nhất là của Nhật Bản cho đông đảo người Việt trong và ngoài nước.

Tuyển tập kỳ đầu tiên dài 272 trang, gồm 35 bài nghiên cứu công phu về nhiều lĩnh vực như khoa học cơ bản, vật liệu, điện tử, robot, xây dựng, môi trường, nông nghiệp, y sinh và cả những nghiên cứu về chính sách KH&CN. Tác giả các bài báo là giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia Việt Nam, Nhật Bản và người nước ngoài đang công tác tại Nhật Bản. Tuyển tập đã đăng ký số xuất bản và các bài viết trong tuyển tập đều được đăng ký DOI.

Các ấn phẩm của Dự án được đăng tải trên các kênh thông tin của VANJ và người đọc có thể truy cập hoàn toàn miễn phí.