Công ty Nexus FrontierTech phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa cho ra mắt website vntechpedia.com - nền tảng trực tuyến liên kết các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đây là nền tảng kết nối các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp và công nghệ tiên phong, nền tảng thuộc đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016.

Trong những năm gần đây, cách mạng công nghiệp và các công nghệ tiên phong đang thu hút được sự quan tâm trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam, và nhu cầu có một nền tảng tương tác cho các thành phần trong hệ sinh thái liên quan tới các công nghệ thông minh 4.0 là vô cùng lớn. Trong quá trình xây dựng và vận hành đề án 844, Bộ KH&CN thấy rằng chúng ta chưa có một kênh tương tác trực tuyến chuyên sâu về các nội dung xoay quanh hệ sinh thái khởi nghiệp về công nghệ thông minh. Một nền tảng tương tác như vậy là thiết yếu để có thể kết nối các nguồn lực hiện đang có trong hệ sinh thái, tạo điều kiện cho các thành phần hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Nền tảng trực tuyến Vntechpedia được xây dựng với các mục tiêu: (i) Thu hút sự quan tâm và khai thác sức sáng tạo của cộng đồng khởi nghiệp công nghệ tiên phong trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, kĩ thuật số, Internet,... (ii) Phổ biến kinh nghiệm điển hình khởi nghiệp ĐMST thành công trên cơ sở tận dụng thách thức, cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, (iii) Tăng cường hoạt động tương tác hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST gắn với cuộc CMCN 4.0
trên phạm vi quốc gia và quốc tế.

Vntechpedia sẽ có các mục thông tin chính: Doanh nghiệp khởi nghiệp, Nhà đầu tư, Cá nhân ảnh hưởng, Khóa học, Sự kiện, vv... Các cá nhân có thể đăng ký tham gia đóng góp nội dung chỉ với các thao tác đăng ký người dùng đơn giản và sử dụng nền tảng để chia sẻ ý tưởng, tiếp cận nhà đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm, tương tác cộng đồng.

Trong thời gian tới, Vntechpedia hứa hẹn sẽ trở thành cổng thông tin lớn nhất phục vụ mục tiêu nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin của hệ sinh thái công nghệ và các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.