Trung tâm hỗ trợ dự án và đổi mới sáng tạo Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, Grant and Innovation Center - GIC, sẽ chính thức ra đời cùng với sự kiện Healthcare Innovation and Entrepreneurship Competitions & Training.


Sự kiện Healthcare Innovation and Entrepreneurship Competitions & Training (tạm dịch: Tuần lễ đổi mới sáng tạo và tinh thần doanh nghiệp) do Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Cheng Kung, Đài Loan cùng nhau tổ chức từ ngày 1 - 10/7/2019.

Trung tâm có nhiệm vụ tìm kiếm các cơ hội tài trợ nghiên cứu và kết nối cơ hội tài trợ với nhóm nghiên cứu phù hợp; tư vấn việc viết đề cương và hỗ trợ việc nộp đề cương xin tài trợ; thực hiện các khóa tập huấn về kỹ năng viết đề cương, tìm kiếm tài trợ. GIC cũng sẽ hỗ trợ biên tập và tư vấn tạp chí phù hợp cho bản thảo khoa học, hỗ trợ chuyển giao công nghệ và đăng ký sở hữu trí tuệ. Đặc biệt xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hỗ trợ về phát triển kĩ năng và trang bị các kiến thức cần thiết về khởi nghiệp.

GIC được kỳ vọng sẽ phát triển trở thành một trung tâm xuất sắc trong hỗ trợ dự án, đổi mới sáng tạo và xây dựng tinh thần khởi nghiệp; thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ viên chức, sinh viên Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh; đóng một vai trò quan trọng và có ảnh hưởng tích cực đến tiến trình đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong hệ thống y tế Việt Nam.

Bên cạnh việc ra mắt trung tâm hỗ trợ dự án và đổi mới sáng tạo, tại sự kiện “Healthcare Innovation and Entrepreneurship Competitions & Training” còn sẽ bao gồm nhiều hoạt động khác.