Ngày 16/6, tại Đà Nẵng đã diễn ra lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học CNTT và truyền thông Việt-Hàn (VKU). Đây là thành viên thứ 6 của ĐH Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở hợp nhất các đơn vị đào tạo CNTT của thành phố.

Ông Nguyễn Văn Phúc – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường ĐH CNTT và Truyền thông Việt Hàn
Ông Nguyễn Văn Phúc – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường ĐH CNTT và Truyền thông Việt Hàn

Năm nay, VKU dự kiến tuyển sinh 3 ngành CNTT, Công nghệ kỹ thuật máy tính, và Quản trị kinh doanh. Những năm tiếp theo, trường sẽ triển khai chương đào cho những ngành theo xu hướng chuyển đổi số như Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Robotics, IoT, An toàn thông tin, Kinh tế số, Thương mại điện tử, Logistics...