TS. Đỗ Tiến Dũng, Giám đốc Quỹ NAFOSTED, cho biết, tỷ lệ cạnh tranh trong xét duyệt tài trợ ở lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật của Quỹ vẫn đạt mức 60%.

Ảnh: Nafosted
Ảnh: Nafosted

Tại đợt xét duyệt tài trợ đầu tiên năm 2019, từ 267 hồ sơ đề xuất có 158 đề tài nhận được tài trợ, trong đó các lĩnh vực dẫn đầu về số lượng đề tài vẫn là vật lý 36, hóa học 33, khoa học sự sống – sinh học nông nghiệp 28… Như thông lệ, các hồ sơ đề xuất này đều phải trải qua quá trình đánh giá minh bạch và dựa trên chất lượng khoa học từ các hội đồng chuyên ngành cũng như phản biện quốc tế.

Dự kiến, tháng 6/2019, Quỹ NAFOSTED sẽ cập nhật danh mục các tạp chí ISI uy tín, tạp chí quốc tế uy tín và tạp chí quốc gia uy tín do các hội đồng chuyên ngành bầu chọn. Do đó, các bài báo từ các đề tài do Quỹ tài trợ đợt này trở đi sẽ đều phải công bố tại các tạp chí quốc tế và quốc gia được quy định trong ba danh mục mới.