Trong năm 2019, bên cạnh 4 đợt phê duyệt tài trợ cho các đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực KHTN và KHXHNV, Quỹ NAFOSTED còn tài trợ cho 15 nhiệm vụ KH&CN tiềm năng.

Ảnh: NAFOSTED.
Ảnh: NAFOSTED.

Đây là những nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, kỹ thuật hóa học, y sinh dược học, sinh học nông nghiệp, khoa học trái đất môi trường, cơ khí tự động hóa, kinh tế.

Dự kiến, các nhiệm vụ này sẽ kéo dài tối đa trong vòng 3 năm và mức kinh phí đầu tư cao nhất là hai tỷ đồng.

Yêu cầu sản phẩm cao nhất với các nhiệm vụ này sẽ là bằng phát minh hoặc sáng chế.