Bên cạnh các hoạt động tài trợ cho nghiên cứu cơ bản, lần đầu tiên kể từ năm 2019, Quỹ NAFOSTED mở tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu ứng dụng một cách có hệ thống nhằm mở rộng các kết quả nghiên cứu cơ bản phù hợp với nhu cầu và đặc thù của Việt Nam và tạo công nghệ mới có khả năng triển khai, hoàn thiện đưa vào sản xuất và đời sống.

Ảnh: Quỹ NAFOSTED.
Ảnh: Quỹ NAFOSTED.

Lĩnh vực tài trợ các đề tài nghiên cứu ứng dụng sẽ mở rộng cả ở khối ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội với yêu cầu sản phẩm là bằng độc quyền sáng chế, bằng bảo hộ giống cây trồng, bằng bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích hoặc bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín (khoa học tự nhiên); công bố trên tạp chí quốc tế uy tín (khoa học xã hội). Các đề tài sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian không quá 36 tháng.

Quỹ NAFOSTED sẽ tiếp nhận hồ sơ từ ngày 10/9 đến ngày 10/10/2019. Một trong những yêu cầu đối với chủ trì đề tài là phải có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc là tác giả sáng chế, giống cây trồng được cấp văn bằng bảo hộ trong thời gian 5 năm trước thời điểm nộp hồ sơ.