Ngày 12/8/2019, gần 500 nhà nghiên cứu thế giới đã tham dự Hội nghị Kinh tế trẻ châu Á 2019 (YSI Asia Convening 2019) do trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN phối hợp với Tổ chức Học giả trẻ Quốc tế (Young Scholars Initiative - YSI) thuộc Viện Nghiên cứu Tư duy Kinh tế mới (INET, Mỹ) tổ chức tại ĐHQGHN.

Ảnh: VNU
Ảnh: VNU

Hội nghị tập trung vào thảo luận các vấn đề kinh tế đương đại bao gồm các mô hình phát triển và đổi mới kinh tế của châu Á, và vai trò và tác động của các nền kinh tế khác.

Cụ thể gồm các nhóm nội dung: Tính phức tạp (Complexity), Hợp tác xã (Cooperatives), Kinh tế phát triển (Development), Đông Á (East Asia), Lịch sử kinh tế (Economic History), Tài chính (Finance), Luật và Kinh tế (Law and Economics), Sự ổn định tài chính (Financial Stability), Giới và Kinh tế học (Gender and Economics), Bất bình đẳng (Inequality), Đổi mới (Innovation), Kinh tế học Keynes (Keynesian Economics), Nam Á (South Asia), Nhà nước và thị trường (States and Markets), Bền vững (Sustainability), Kinh tế đô thị và khu vực (Urban and Regional Economics), Giới và Đông Á (Gender and East Asia, Lịch sử tư tưởng kinh tế (History of Economic Thought).

Đây là lần thứ 5 Hội nghị Kinh tế trẻ được tổ chức. Các hội nghị trước đây diễn ra tại Trento (châu Âu), Buenos Aires (châu Mỹ Latinh), Harare (châu Phi) và Los Angeles (Bắc Mỹ).