Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ TT-TT) vừa phối hợp với Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) tổ chức hội thảo tìm hướng đi phù hợp trong việc sử dụng băng tần 6 GHz để cung cấp kết nối băng rộng không dây tới người dân và các ngành công nghiệp một cách hiệu quả nhất.

Băng tần 6 Ghz mở ra một khoảng tần số mới mà các thiết bị có thể kết nối, giúp kết nối được nhiều thiết bị hơn và ổn định hơn.

Theo đó, ý kiến của đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin trong nước và quốc tế tại Hội thảo tập trung vào ba hướng tiếp cận chính, gồm:

- Quy hoạch toàn bộ 1200 MHz của băng tần 6 GHz thành băng tần miễn cấp phép, chủ yếu sử dụng cho Wi-Fi.

- Quy hoạch toàn bộ 1200 MHz của băng tần 6 GHz thành băng tần cấp phép, chủ yếu sử dụng cho thông tin di động IMT.

- Quy hoạch 500 MHz đoạn băng tần dưới (5925-6425 MHz) thành băng tần miễn cấp phép và 700 MHz đoạn băng tần trên (6425-7125 MHz) thành băng tần cấp phép cho IMT.

Đại diện Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết các phương án sẽ được đưa vào để xây dựng quan điểm của Việt Nam trong việc quy hoạch băng tần 6 GHz tại Hội nghị Thông tin vô tuyến thế giới năm 2023.