Hưởng ứng chương trình Chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định 749/QĐ-TTG của Chính phủ, ngày 2/11/2022, Trung tâm Tư vấn chuyển đổi số ITG DX (ITG Digital transformation center) chính thức ra mắt.

Trung tâm được xây dựng với 3 tầng mục tiêu lớn, đi từ nhận thức đến triển khai và lan tỏa các giá trị chuyển đổi số đến cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Trung tâm Tư vấn chuyển đổi số ITG DX cho biết, vấn đề lớn nhất của các doanh nghiệp là không biết nên bắt đầu từ đâu và làm chuyển đổi số như thế nào. Ngay cả những nhà máy lớn của các tập đoàn, doanh nghiệp hùng hậu về tiềm lực vẫn đang loay hoay lựa chọn hướng chuyển đổi. Trung tâm ra đời để phục vụ mục tiêu giúp doanh nghiệp tự hiểu rõ chính mình và có đủ kiến thức nền tảng để sẵn sàng chuyển đổi số. Trung tâm sẽ có sứ mệnh cùng doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực, góp phần thúc đẩy nền sản xuất trong nước và tạo đà cho những bước phát triển đột phá trong tương lai không xa.