Do chính phủ ban hành, Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp các văn bản quan trọng như Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Trong nghị định có nêu rõ các điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép và chứng chỉ một cách chi tiết cho các hoạt động sử dụng nguồn phóng xạ và ứng dụng năng lượng nguyên tử tại Việt Nam, từ cơ sở vật chất, nhân lực đến chấm dứt quá trình hoạt động.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Nghị định này là hỗ trợ công việc quản lý của cơ quan pháp quy là Cục An toàn và bức xạ hạt nhân (Bộ KH&CN) đối với các tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan, ví dụ sử dụng thiết bị gắn nguồn phóng xạ hoặc thiết bị phát tia X, nơtron, electron… hay máy gia tốc, thiết bị xạ trị, thiết bị chiếu xạ khử trùng, đột biến và xử lý vật liệu…, giúp họ bảo đảm an toàn, an ninh trong điều kiện làm việc bình thường cũng như trong trường hợp có sự cố bức xạ xảy ra.