Với hệ thống sông ngòi dày đặc và nhiều cảng biển lớn, TP.HCM - trung tâm kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam, rất dễ bị tổn thương khi gặp sự cố tràn dầu. Tuy nhiên, hiện nay chưa có công cụ đáng tin cậy nào để xác định tính dễ bị tổn thương của môi trường cũng như tài nguyên sinh vật khi xảy ra sự cố tràn dầu ở vùng ven sông và ven biển TP.HCM.

Do vậy, TS. Nguyễn Văn Thịnh (ĐH Quốc gia Seoul) cùng các cộng sự ở Việt Nam đã phát triển một công cụ tích hợp, kết hợp chỉ số nhạy cảm môi trường (ESI) với một mô hình số. Trong đó, chỉ số ESI được xây dựng dựa trên hướng dẫn của Cục Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Hoa Kỳ (NOAA), và sử dụng công cụ mô phỏng là mô hình MIKE 21. Dựa trên dữ liệu về các sự cố tràn dầu đã xảy ra ở khu vực TP.HCM trước đây, nhóm nghiên cứu đã đề xuất bốn kịch bản điển hình của sự cố tràn dầu nhằm ước tính mức độ lan rộng của dầu tràn, khối lượng, vị trí, loại dầu và thời gian xảy ra.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các chế độ dòng chảy ảnh hưởng lớn đến sự lan truyền và phân tán dầu. Ngoài ra, sự cố tràn dầu sẽ tác động nghiêm trọng đến môi trường và tài nguyên sinh vật dọc theo các hệ thống sông và ven biển, đặc biệt là khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.

Nhóm nghiên cứu đã công bố kết quả này trong bài báo “Development of an integrated tool responding to accidental oil spills in riverine and shoreline areas of Ho Chi Minh City, Vietnam” trên tạp chí Environmental Impact Assessment Review.