Ngày 10/12, ĐH Quốc gia Hà Nội đã lần đầu tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm thu hút nguồn lực để phát triển mô hình đô thị đại học “5 trong 1”.

Ngày 10/12, ĐH Quốc gia Hà Nội đã lần đầu tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm thu hút nguồn lực để phát triển mô hình đô thị đại học “5 trong 1” (gồm Trung tâm đào tạo tài năng; Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ hiện đại; Trung tâm đổi mới sáng tạo ngang tầm quốc gia và quốc tế; Đô thị đại học thông minh, hiện đại; Trung tâm thử nghiệm hợp tác công tư và đào tạo quốc tế) theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

Cụ thể, bốn lĩnh vực mà ĐH Quốc gia Hà Nội xác định ưu tiên trong xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp là: Công nghệ thông tin; Nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững; Khoa học sức khỏe; và Nguồn nhân lực.

Theo Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Lê Quân, đô thị ĐH Quốc gia Hà Nội hiện còn khoảng ½ diện tích để dành cho các công trình hợp tác công tư, trong đó dự kiến có Trung tâm hội nghị hội thảo lớn trong nước và quốc tế; khu tổ hợp thương mại dịch vụ; khu ký túc xá sinh viên; khu trung tâm thể dục thể thao; bệnh viện theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác với một số đối tác như Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, SHB, Agribank, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng tiêu dùng, Hiệp hội Doanh nghiệp chủ lực, Công ty cổ phần Tiếp vận quốc tế Tiên phong (PI Logistics), Công ty Cổ phần NTACO, Công ty cổ phần Sao Thái Dương.