Chiều 13/7, nhiệm vụ “Phân tích dược động học – dược lực học để lựa chọn liều điều trị tối ưu cho bệnh nhân lao phổi điều trị thất bại và tái phát” mã số HNQT/SPĐP/01.16 do Khoa Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội chủ trì và PGS.TS. Lê Thị Luyến làm Chủ nhiệm đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.

Đây là nhiệm vụ trong khuôn khổ Chương trình Newton Fund Việt Nam, được nhóm nghiên cứu tại Việt Nam phối hợp với Liverpool School of Tropical Medicine, Vương quốc Anh đề xuất, và Bộ KH&CN phê duyệt triển khai từ năm 2016.

Mục tiêu chủ yếu của nhiệm vụ là xác định được nồng độ thuốc chống lao hàng một trong huyết tương bệnh nhân lao phổi điều trị thất bại và/hoặc tái phát không đa kháng thuốc ở Việt Nam; Xác định được sự khác biệt về đáp ứng dược lực học đối với thuốc chống lao hàng một của các chủng vi khuẩn lao phân lập từ những bệnh nhân lao phổi thất bại và/hoặc tái phát không đa kháng thuốc để dự toán đáp ứng điều trị.

Các kết quả của nhiệm vụ đã góp phần quan trọng và xây dựng chiến lược, thử nghiệm điều chỉnh liều và phác đồ điều trị cho từng bệnh nhân lao phù hợp với xu thế cá thể hóa điều trị, nhằm tăng tỷ lệ điều trị thành công cho bệnh nhân lao tái trị cũng như bệnh nhân lao của Việt Nam trong chiến lược kết thúc bệnh lao vào năm 2030. Bên cạnh đó, kết quả của nhiệm vụ còn bao gồm 6 bài đăng báo và tạp chí trong nước và 2 bài đăng tạp chí quốc tế.