"Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội", đó là chủ đề của ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018.


Ảnh minh họa

Hưởng ứng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) sẽ tổ chức các hoạt động nhằm tiếp tục biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học- công nghệ đối với sự phát triển đất nước, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của khoa học- công nghệ.

Đồng thời, động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai…

Tuần lễ trọng tâm sẽ được tổ chức từ 14- 19/5, với các hội thảo, tọa đàm, gặp gỡ giao lưu các nhà quản lý khoa học, nhà khoa học với học sinh - sinh viên, nhà sáng chế; triển lãm hoặc trưng bày giới thiệu các thành tựu khoa học- công nghệ, mở cửa đón khách tham quan tại các phòng thí nghiệm, trình diễn các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ…

Ngày khoa học và Công nghệ Việt Nam được tổ chức vào ngày 18/5 hằng năm. Đây là ngày trọng đại đối với ngành KH&CN nước nhà, nhằm tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH&CN, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Đồng thời nâng cao nhận thức xã hội về vai trò đặc biệt quan trọng của KH&CN trong cuộc sống và trong sự phát triển của đất nước. Qua đó khuyến khích tinh thần say mê nghiên cứu khoa học và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Từ đó giúp cho việc hình thành đội ngũ nhân lực ngành KH&CN chất lượng cao, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.