Vừa qua, Ủy ban về KH&CN (thuộc Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh) đã họp phiên toàn thể dưới sự chủ trì của ông Bùi Thế Duy - Thứ trưởng Bộ KH&CN, Phó Chủ tịch Ủy ban.

Toàn cảnh Phiên họp.
Toàn cảnh Phiên họp của Ủy ban về KH&CN.

Tại đây, đại diện của Ủy ban về KH&CN cho biết, “các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Nhà nước vẫn còn thiên về thúc đẩy các hoạt động áp dụng và phổ biến công nghệ nói chung, chưa nhấn mạnh thúc đẩy áp dụng và phổ biến các công nghệ nhằm giải quyết các thách thức trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam”. Bên cạnh đó, hệ thống giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững mới đang trong giai đoạn hình thành; năng lực thống kê tại các bộ, ngành và địa phương hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu đề ra trong thống kê các mục tiêu phát triển bền vững.

Nhiều giải pháp đã được đại diện các bộ, ngành đề xuất tại phiên họp như xây dựng bộ chỉ số đánh giá phát triển bền vững ở từng địa phương; xây dựng hệ sinh thái số hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; cải thiện cơ chế chuyển giao kết quả nghiên cứu theo điều kiện thực tế của các vùng như nông thôn miền núi,...